Zapraszamy rodziców naszych RAFOWICZÓW na kolejne warsztaty artystyczne, które odbędą się 15 października w godzinach 9.00-12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Godowie. Tym razem będziemy pracować w glinie. Naszym celem jest stworzenie pięknej patery. Po wypaleniu jej na kolejnych zajęciach przystąpimy do jej glazurowania.

Chętni rodzice proszeni są o przekazanie informacji o swojej obecności wychowawcy grupy.