Rok szkolny 2019/20

 

W obecnym roku szkolnym chcemy kontynuować sprawdzoną formułę naszych codziennych zajęć, przyporządkowanych różnym aktywnościom. Wprowadzamy jednak pewne nowości, a z niektórych aktywności rezygnujemy.

Poniedziałki– podporządkowane są naszemu usprawnianiu, z MUZYKOTERAPIĄ  w roli głównej, zajęciami LOGOPEDYCZNYMI prowadzonymi indywidualnie i grupowo, ZAJĘCIAMI TECHNICZNYMI i CERAMICZNYMI, DOGOTERAPIĄ z udziałem psów shih tzu

Wtorki– to nasz ukochany BASEN. W tym roku zajęcia na basenie prowadzi z nami instruktor pływania. A przed basenem zajęcia REHABILITACJI RUCHOWEJ. W tym dniu spotykamy się także z naszą panią PSYCHOLOG.

ŚrodyWĘDRÓWKI bliższe i dalsze, autokarowe, piesze, środkami komunikacji miejskiej, pociągami… Jednym słowem wyruszamy w świat 🙂

Czwartki– to ZAJĘCIA KULINARNE,  w naszej super wypasionej kuchni 🙂

Piątki– to spotkania z naszym księdzem proboszczem czyli RELIGIA, TRENING z naszym trenerem piłki nożnej i nie tylko, zajęcia SHERNBORNE.

W każdym dniu odwiedzamy naszą:

ZMYSŁOWNIĘ

MAGICZNY DYWAN

MAGICZNĄ ŚCIANĘ

SALĘ GIMNASTYCZNĄ

SALĘ ZAJĘĆ SI

Nasze Panie każdego dnia prowadzą z nami zajęcia z wykorzystaniem TERAPII TAKTYLNEJ.

A kto potrafi, bierze udział w TERAPII EEG BIOFEEDBACK.

Realizujemy INNOWACJĘ pedagogiczną pt. ,,Kodo(RAFO)wanie na start”.

W każdym miesiącu realizujemy jeden projekt, według następującego porządku:

Wrzesień- ROŚLINY

Październik- KOSMOS

Listopad- CZŁOWIEK

Grudzień- LABORATORIUM

Styczeń- ZIEMIA

Luty-WODA

Marzec-GOSPODARSTWO

Kwiecień-WODA

Maj-POWIETRZE

Czerwiec- NADCHODZĄ WAKACJE

Rok szkolny 2018/19

I w tym roku ,,trzymamy” się dobrych i sprawdzonych RAFOWSKICH rozwiązań 🙂 Każdy dzień podporządkowany jest określonej aktywności naszych wychowanków, których celem jest nie tylko realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności społecznych, a co za tym idzie -komunikacji.

I tak:

Poniedziałki- tu króluje ARTTERAPIA, ZAJĘCIA CERAMICZNO-TECHNICZNO-OGRODNICZE, a całości dopełniają MISY TYBETAŃSKIE

Wtorki- , TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, ZAJĘCIA NA BASENIE

Środy- bliższe lub dalsze, piesze lub wyjazdowe WYCIECZKI

Czwartki- zajęcia KULINARNE, DOGOTERAPIA z Luckyim

Piątki- RELIGIA z naszym księdzem Proboszczem, TRENING SPORTOWY, WERONIKA SHERBORNE.

Każdego dnia odwiedzamy naszą ZMYSŁOWNIĘ.

Ćwiczymy bardziej lub mniej intensywnie na naszej ,,wypasionej” SALI GIMNASTYCZNEJ. Szczególny nacisk kładziemy na zajęcia z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Do naszej codziennej dyspozycji jest także MAGICZNY DYWAN.

Każdy kolejny miesiąc- to następujący projekt edukacyjny:

Wrzesień- GOSPODARSTWO

Październik- DRZEWO

Listopad-ZIEMIA

Grudzień- KOSMOS

Styczeń – CZŁOWIEK

Luty – LABORATORIUM

Marzec – POWIETRZE

Kwiecień – ROŚLINY

Maj- WODA

Czerwiec- NADCHODZĄ WAKACJE

Zapraszamy do podglądania nas i naszych działań 🙂

ROK SZKOLNY 2017/2018

Nowy rok szkolny to kolejne wyzwania i wspólne oczekiwania. By im sprostać, kontynuujemy uporządkowane i przynoszące rezultaty RAFOWSKIE rozwiązania. Właśnie taki wymiar ma w RAFIE organizacja codziennych zajęć. Podobnie jak w roku ubiegłym przebiegają one według następującego harmonogramu:
* po śniadaniu do obiadu- realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego, 
* po obiedzie- realizujemy zajęcia rewalidacji indywidualnej:

Poniedziałek– skoncentrowane wokół artterapii zajęcia muzyczno- rytmiczne , relaks z misami tybetańskimi,

Wtorek zajęcia na basenie, zajęcia techniczno- ceramiczne

Środa–  wycieczki jako forma realizacji zadań edukacyjno- wychowawczych, ale także poszukiwania sposobu    organizowania własnego czasu wolnego,

Czwartek zajęcia kulinarne uczące odmierzania, przeliczania, wyliczania, ustalania proporcji, ale także uwrażliwiające na estetykę, smak i współdziałanie,

Piątek– zajęcia rozwijające ruch ( treningi sportowe oraz zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne).

Zajęcia edukacyjne koncentrujemy wokół tematyki miesięcznych projektów. Taka forma realizacji treści programowych pozwala na aktywność każdego wychowanka i osiąganie przez niego sukcesu.
Realizowane tegoroczne projekty :

WRZESIEŃ – GOSPODARSTWO

PAŹDZIERNIK – ZIEMIA

LISTOPAD – DRZEWO

GRUDZIEŃ – KOSMOS

STYCZEŃ – CZŁOWIEK

LUTYLABORATORIUM

MARZEC – POWIETRZE

KWIECIEŃ – ROŚLINY

MAJ – WODA

CZERWIEC – NADCHODZĄ WAKACJE

LIPIEC/SIERPIEŃ – WAKACYJNY ODPOCZYNEK

W każdy piątek o godz. 9.00 odbywają się zajęcia z RELIGII. Naszym katechetą jest ksiądz proboszcz  Stanisław Czempka.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia realizujące podstawę programową:

Po wstępnych zajęciach ustalających plan działań i aktywności na dany dzień, po wspólnym spożyciu drugiego śniadania – rozpoczynamy cykl zajęć, których celem jest realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Treści z poszczególnych przedmiotów realizujemy w sposób blokowy, skoncentrowany wokół tematu projektu. W każdym kolejnym miesiącu realizujemy jeden wspólny dla wszystkich grup projekt. Udział w nim biorą nie tylko dzieci, ale także ich rodzice oraz zaproszeni goście. Podczas kolejnych dni realizacji projektu nie tylko poznajemy nowe wiadomości, utrwalamy te poznane wcześniej, ale także eksperymentujemy, badamy, doświadczamy i tworzymy. Efekty wspólnej pracy prezentujemy na wystawie i oceniamy je podczas dnia podsumowującego wszystkie miesięczne działania.

Zrealizowane projekty:

STYCZEŃ – Człowiek.

LUTY – Laboratorium.

MARZEC – Powietrze.

KWIECIEŃ – Rośliny

MAJ – Woda

CZERWIEC – Nadchodzą wakacje

.

Codziennie po wspólnym obiedzie rozpoczynamy RAFOWE usprawnianie według następującego harmonogramu:

PONIEDZIAŁKI: w poniedziałkowy poobiedni czas w RAFIE rządzi muzyka i sztuka.

WTORKI: w te dni ,,harcujemy” na basenie.

ŚRODY: w każdą środę odbywamy wędrówki poznawcze różnymi szlakami i różnymi środkami lokomocji.

CZWARTKI: w tych dniach oddajemy się sztuce kulinarnej. Działania w kuchni uczą samodzielności, wytrwałości i bardzo smakują.

PIĄTKI: spędzamy je aktywnie ruchowo na spotkaniu z koniem albo w miłym towarzystwie Weroniki Sherborne.

Stałym i bardzo lubianym przez naszych wychowanków wydarzeniem każdego tygodnia jest spotkanie z proboszczem parafii, na terenie której znajduje się RAFA- księdzem Stanisławem Czempka. Zajęcia z religii organizujemy zarówno na terenie RAFY, jak również w kaplicy i ,,farmie” znajdującej się tuż przy niej 🙂

RELIGIA W RAFIE