Czyli dla kogo, po co i jak …

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śl. jest placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem, powołaną w celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki nie dłużej niż do 24 roku życia.

Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie w miarę możliwości niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym, a także realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki.

Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

Czas pracy Ośrodka wynosi 8 godzin dziennie (7.00- 15.00).

Przewozy  wychowanków  organizuje gmina, na terenie której mieszka wychowanek.

Pobyt wychowanka w Ośrodku jest nieodpłatny.