Nazywając bierzmowanie sakramentem dojrzałości dąży się do podkreślenia, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym sakramencie szczególnej mocy Ducha Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia miłości, zrozumienia, miłosierdzia i dobra i w życiu publicznym.

Nasi najstarsi RAFOWICZE przyjmując wczoraj sakrament bierzmowania wkroczyli w nową jakość swojego życia. Przyjęli go nie tylko dla siebie, ale także dla innych. ,,Przypieczętowali” to, co zostało zapoczątkowane na Ich chrzcie.

Kochani nasi! Życzymy Wam, aby dary Ducha Świętego, które wczoraj tak pięknie przyjęliście, sprawiały w Waszym życiu miłość, dobro, nadzieję  i zrozumienie. Cała RAFA była z Wami wczoraj! Także dziś i każdego kolejnego dnia jesteśmy z Was dumni i zaszczyceni Waszą przyjaźnią 🙂