Ośrodek mieści się w Wodzisławiu Śląskim, Os. 1 Maja 23b.

Organem prowadzącym jest osoba fizyczna- mgr Józef Rączka.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek  pod numerem WO. 4330.38.2016 dokonał Starosta Wodzisławski w dniu 2 maja 2016 r.